Veurnse Zwemvereniging v.z.w. Veurnse Zwemvereniging v.z.w., gevestigd aan Sint Denisplaats 15 - 8630 Veurne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.vzv.be

Sint Denisplaats 15
8630 Veurne
+32 468 220466

Jan Bartholomeus is de Functionaris Gegevensbescherming van Veurnse Zwemvereniging v.z.w.
Hij is te bereiken via: e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Veurnse Zwemvereniging v.z.w. verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Veurnse Zwemvereniging v.z.w. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gezondheid (verplicht doktersattest voor competitiezwemmers)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Veurnse Zwemvereniging v.z.w. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Het bijhouden van de prestaties van onze zwemmers, persoonlijke besttijden,  clubrecords
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Veurnse Zwemvereniging v.z.w. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Veurnse Zwemvereniging v.z.w. neemt, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Veurnse Zwemvereniging v.z.w.) tussen zit. Veurnse Zwemvereniging v.z.w. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- joomla : voor het beheren van de website en versturen van de nieuwsbrief.
- teammanger: voor het bijhouden van de gezwommen tijden van onze leden en om het mogelijk te maken om onze competitiezwemmers in te schrijven voor deelname aan wedstrijden.
- meetmanger: voor het verwerken van wedstrijden.
- assist : voor het verwerken van jou lidmaatschap bij de VZF en de daaraan verbonden verzekering.
- aanwezigheidsregistratie: dit bevat je naam, voornaam en vingerafdruk met het doel jou aanwezigheid te bevestigen tijdens onze activiteiten, wat een rol kan spelen mbt de verzekering bij ongeval.
- swimrankings: hier worden de officiƫle wedstrijdtijden van alle zwemmers bijgehouden
- google+: voor opslag en weergave van foto's van onze uitstappen, evenementen, wedstrijden, podia, enz...

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Veurnse Zwemvereniging v.z.w. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

de duur van je lidmaatschap aan onze vereniging.

Delen van persoonsgegevens met derden

Veurnse Zwemvereniging v.z.w. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Veurnse Zwemvereniging v.z.w. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Veurnse Zwemvereniging v.z.w. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Veurnse Zwemvereniging v.z.w. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Veurnse Zwemvereniging v.z.w. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Veurnse Zwemvereniging v.z.w. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.